De Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk in Nederland ontstond 1 mei 2004 als resultaat van de vereniging van drie kerken. (Nederlandse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)

De Protestantse Kerk staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Onze Gemeente telt ruim 9000 leden. Het zijn met name de vrijwilligers in de Protestantse Gemeente die het werk in de kerk en de samenleving handen en voeten geven.
In iedere kerkelijke gemeente zetten mensen zich in voor het reilen en zeilen van de Gemeente. In deze rubriek vind u informatie over de organisatie en haar functies.

Algemene Kerkenraad en Moderamen
Scriba: mw T. Vaatstra- Timmermanp/a  Kerkelijk Bureau, De Drift 46, 9203 GH Drachten, E: scribaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretariaat AK: mw. L. Minnema E: secretariaat-kerkenraadgdrachten.nl

De Algemene Kerkenraad AK behandelt alle zaken die onze kerk in zijn geheel aangaan en vertegenwoordigd ook de kerk naar buiten. Hij heeft tevens rechtspersoonlijkheid. Daarnaast bestaat er een College van Kerkrentmeesters die (financiële) beheerskwesties inzake onze kerk en gebouwen kunnen regelen. Alle wijken zijn vertegenwoordigd in de AK en hebben hun eigen wijkkerkenraad.
Daarnaast is eer een moderamen, waarvan de leden in feite geen “binding” met een wijk hebben. Ook de Centrale Diaconie Drachten en het College van Kerkrentmeesters leveren voor het moderamen ieder een lid.
Deze wijkkerkenraden hebben in de uitvoerende zaken een grote mate van zelfstandigheid. Dit betreft o.a. de eredienst, het pastoraat, het jeugdwerk, de catechese e.d. Wel is er een bepaalde samenwerking tussen de wijken. Zo zijn er vier wijken in Drachten en een wijk Tehuizen. Elke wijk kent ook het Wijkcollege van Kerkrentmeesters waarbinnen de dagelijkse beheerszaken betreffende de wijk geregeld worden.Alle organen “staan onder” de Algemene Kerkenraad. Dit zijn naast het College van Kerkrentmeesters, de Centrale Diaconie Drachten en de Centrale Evangelisatie Commissie.

Taken Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad richt zich met name op algemene beleidszaken ten behoeve van de kerk als geheel in Drachten.De werkzaamheden en taakomschrijving zijn:
· wijkoverstijgende beleidszaken en werkzaamheden
· alles wat betrekking heeft op leer en belijdenis van de kerk
· coördineren van zending, jeugdwerk en evangelisatie
· afvaardiging naar commissies (bv. beroepingscommissie)
· het ontslag en de emeritering van predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over predikanten in overleg met de WKK
· de tucht over ouderlingen en diakenen afgevaardigd in AK
· benoeming en aansturing van het CvK
· het behandelen en vaststellen van preek- en collecte roosters
· benoeming, ontslag en schorsing van betaalde krachten (indien wijkgebonden na overleg met de WKK)
· alle vermogensrechtelijke aangelegenheden van de kerk
· zaken rond de rechtspositie van predikanten en andere beroepskrachten
· vertegenwoordiging van de gezamenlijke gemeenten in en buiten rechte
· initiëren en coördineren van wijkoverstijgende werkzaamheden
· het vaststellen en wijzigen van de plaatselijke regelingen/huishoudelijk reglement
· vaststellen van jaarrekeningen en begrotingen
· bevorderen van het samen gemeente zijn in Drachten
· sturing geven aan een collectieve, duidelijke communicatie binnen de kerk
· bevorderen van uniforme werkprocessen binnen de kerk
· alle zaken welke de kerk aangaan, in de ogen van de AK of min. in de ogen van 2 WKK

Voor meer informatie beleidsplan verwijzen wij u naar het menu documenten. Onder algemeen.

Andere Commissies niet genoemd in menu.

Commissie Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking
Deze interkerkelijke commissie organiseert in Drachten 6 keer per jaar (febr., april, juni, sept., nov. en dec.) een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Deze diensten worden wisselend in verschillende kerken gehouden en beginnen om 15.00 uur. Zij staan onder verantwoordelijkheid van een viertal kerkgenootschappen dat deel uitmaakt van de commissie.

Centrale Jeugdraad
De centrale jeugdraad is een overkoepelend orgaan van het plaatselijke jeugdwerk.
Secretaris: dhr. K Ruiter

Organisten Protestantse Gemeente Drachten
Zoals overal in ons land wordt ook in Drachten gemeentezang begeleid door een organist. Iin Drachten hebben de organisten die voor de begeleiding van de zangdiensten beschikbaar zijn zich verenigd in "Organisten Protestantse Gemeente Drachten". Het organistenrooster staat onder Documenten

voorzitter: vacant
Secretaris: dhr. H. J Kiers, Tel. (0512) 52 2802 Fax (0512) 548 601 Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com